.
.
.
.
.
.

Grand Hotel Budapest

 

 Diorama de paper retallat i aquarel·la per la exposició col·lectiva "Bad Dads VI" a la galeria Spoke Art de San Francisco, California
Paper cut and watercolor diorama for the group exhibition "Bad Dads VI" at Spoke Art Gallery, San Francisco, California
.
 
La ciutat modernista

Il·lustracions pel llibre "La ciutat modernista", editorial Comanegra
Illustrations for "La ciutat modernista", publishing house: Comanegra

Familiari
"Familiari"/"Familiario", idea i il·lustracions meves, publicat per la editorial Comanegra

"Familiari"/"Familiario", publishing house: Comanegra

 

Garden Party


 Diorama de paper retallat i aquarel·la per la exposició col·lectiva "3rd Year Anniversary Show" a la galeria Flower Pepper, Pasadena, Los Angeles, California
Paper cut and watercolor diorama for the group exhibition "Bad Dads V" at Flower Pepper Gallery, Pasadena, Los Angeles, California
 
 
 


"Bad Dads" A Wes Anderson tribute

 Diorama de paper retallat i aquarel·la per la exposició col·lectiva "Bad Dads V" a la galeria Spoke Art de San Francisco, California
Paper cut and watercolor diorama for the group exhibition "Bad Dads V" at Spoke Art Gallery, San Francisco, California


Portada d'Una Vida M
Portada del llibre "Una vida M" de Lara Serodio, publicat per DeLibrum Tremens
Cover for the book "Una vida M" from Lara Serodio, published by DeLibrum Tremens

Familiari


 Un aperitiu del meu nou llibre, a punt de sortir, editat per Comanegra. Il·lustracions fetes de paper retallat pintat amb aquarel·la.
A sneak peek of my new book, published with Comanegra. Illustrations made with paper cuts painted with watercolor.

Agenda 2015

L'Agenda Barcelona 2015 ja està a les llibreries!

Coordinació: Begoña Garcia 
Disseny: Neli Ferrer
Il·lustració: Mar Cerdà

The Agenda Barcelona 2015 is already in the bookstores!

El peix que volia ser astronauta
El meu nou llibre!
"El peix que volia ser astronauta" Editorial Cadí
"El pez que quería ser astronauta" Editorial Everest

My new book!
"The goldfish that wanted to be an astronaut" Publishing Houses Cadí and Everest

Agenda 2015


Treballant el la Agenda de Barcelona 2015. Editorial Mediterrània

Working on the Agenda of Barcelona 2015. Publishing house: Mediterrània


Un nou veí


 Nou veí a casa (paper retallat i aquarel·la)
New neighbor at home (paper cut and watercolor)

En procès
Petita caixa de paper tallat i aquarel·la
Small box of papercut and watercolor

La casa de Brâncuşi


'La casa de Brâncuşi', una vista de la casa d'infància de Constantin Brâncuşi a Hobiţa, Romania.
Obra realitzada pel festival d'art contemporani de GORJFEST 2013, a Târgu Jiu, Romania. Hi van participar artistes de Romania, Marroc, França, Albània, Canadà, Xile i Espanya.
Les mides són 13cmx9cm i 10cm de profunditat i està fet de paper i aquarel·la dins d'una caixa de fusta amb vidre.

'Brâncuşi's house' a view from the Constantin Brâncuşi's childhood home in Hobiţa, Romania.
A piece done for the contemporary art festival GORJFEST 2013, in Târgu Jiu, Romania. The participants were from Romania, Morocco, France, Albania, Canada, Chile and Spain.
The dimensions are
13cmx9cm and 10cm depth and it's made with watercolors and paper inside a wooden box with glass.CEO
Treballant una altre vegada amb la empresa CEO Collaborative Forum, fent il·lustracions per les seves presentacions.

Working again with CEO Collaborative Forum, making some images for their presentations.

La Roca Village


Encàrrec de la Roca Village d'una imatge de les seves noves instal·lacions per un fulletó promocional.
Aquarel·la de 37x11cm.

A commissioned picture by la Roca Village, an image of their new installations for a promotional leaflet. 
Watercolor 37x11cm.
Biblia


Més imatges del llibre "El meu primer Larousse de la Biblia", de la editorial Larousse

More images from "El meu primer Larousse de la Biblia", from the publisher Larousse

Biblia 1

Il·lustracions que vaig fer per "El meu primer Larousse de la Biblia", amb la col·laboració de varis il·lustradors, editat per Larousse. Aviat a les llibreries!

Illustrations that I made for "El meu primer Larousse de la Biblia", with diferents illustrators, published by Larousse.

Portada de l'Agenda de Barcelona 2014

Ja està practicament acabada la Agenda de Barcelona 2014 de la editorial Mediterrània. Aquí les fotografies del procès de la portada.

It is practically finished the Barcelona Agenda 2014, publishing house Mediterrània. Here the pictures of the process of the cover.